Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2016-10-18

 

Närvarande: Anders Dolk, Egon Nyman, Anna Vacietis, Ann Erhling,

                              Eva Barrsved Larsson, Britta Jonasson  och Ulrica Homman

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Det är ett plusresultat hittills men tyvärr har vi fått en väldigt hög vattenräkning på ca 21 000 kronor samt en brandutryckning.

Vattenräkningen, där finns det förklaring med läckande toalett samt mycket uthyrt. Brandutryckningen, se övriga frågor.

Vi kommer att hyra ut ytterligare en lägenhet för en lite längre period, en konsult behöver boende oktober – december.

Konto 5500 reparation underhåll inventarier - ska budgeten bara vara 3000 kr där?

Konto 5640 arb.maskiner drivmedel – ska bensinen till gräsklipparen vid golfbanan vara där?

 

§ 4 Investeringsbehov

- En ny datorHur gick det med det?

- Spis till WestlundsHur gick det med det?.

- Matta till C Larsson Hur gick det med det?

- DammsugareAnna ser över om det behövs en till dammsugare.

- KyldiskenDet ska gå på garanti, Anna har varit i kontakt med Enmalms som ska se över den.

 

§ 5 Årets aktiviteter

Spökkvällen: Den gick mycket bra, mycket tur med vädret och ca 195 st inbetalade vuxna och lika mycket barn.

Problem med lite för många och stora ficklampor ute i skogen som förstör mystiken. Vid nästa års spökkväll får vi ta upp det vid annonseringen att endast ”vanliga” är tillåtna för hemvägen.

Vi behöver stoppa bilarna bättre då några parkerade så utryckningsfordon inte hade kommit fram. Vi sätter upp en bock där vi skriver endast personal.

Andreas Kroon och Ulla var mycket bra. Till nästa år är det bättre om Ulla sitter på ett annat ställe där hon läser sagor, lite mera nära och kanske vid en eld.

Röjningen vid Tanså Hytta har gått jättebra. Det blev mycket ris – kanske ska göra något i Valborg där?

Ett förslag om längre spökstig. Dels för att minska köerna och att det är dags för lite nyare väg.

Bättre belysning behövs på spökena, vi tar det med till nästa år att de får ha ficklampor eller något med sig så ansiktena syns.

 

Julmarknad: Lördagen den 3/12 15:00 – 17:00. Vi annonserar i Floda/Mockfjärdsbladet samt facebook.

Marknadståenden kan få ligga kvar på plats under presenning då Gagnef ska hyra dem.

 

Jullunch: ?

 

§ 6 Personal och cafe

Vi tar in Maggan då och då, vid behov.

Börje vill hyra konferenslokalen för att tillsammans med ABF har information mm om Elementus. Han får samma upplägg som stickcafe och knypplingen.

 

Cafet stänger vi men har öppet för stick och knyppling som tidigare. Annonsera ut att frukost och fika för sällskap kan göras via bokningar.

 

Den 22 dec är det frukost för ca 50 personer. Personal finns då.

 

§ 7 Övriga frågor

Brandkåren – Utryckning i veckan vid en tvåa p.g.a. dusch där detektorn sitter alldeles utanför rummet. Offert har kommit in för att byta även i den trappuppgången, 4600 kr för att byta tre detektorer vilket vi kommer att göra.

Hur fungerar rutinen och återkopplingen till oss vid utryckning? Anna tar det med Erik Warg.

 

Soptunnor – Nu sker tömningen endast en gång per månad av respektive brännbart och kompost. Vi kommer på problem att tunnorna ska räcka till. Behöver vi beställa mera? Tydligen instruktioner om hur man källsorterar.

 

§ 8 Nästa möte

8 nov eller 15 nov, Anna kollar hur det är bokat men tiden är 19:00!!!

 

§ 9 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

 

……………                                              ………………………….

Anders Dolk Ordf.                                       Ulrica Homman