Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2016-09-06

 

Närvarande: Anders Dolk, Egon Nyman, Veronica Westerberg, Anna Vacietis,  

                              Eva Barrsved Larsson och Ulrica Homman

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Ser ganska bra ut hittills och då har vi haft en oförberett utgift för rökdektorer för ca 11 000 kr.

Konto 5500 reparation underhåll inventarier - ska budgeten bara vara 3000 kr där?

Konto 5640 arb.maskiner drivmedel – ska bensinen till gräsklipparen vid golfbanan vara där?

 

§ 4 Investeringsbehov

- En ny datortill Annas del i receptionen. Styrelsen var enig om att vi måste ha

supporthjälp i närheten. Anna kontaktar en firma i Djurås som hon har haft kontakt

med förut.Vi ber även om ett helhetspris för uppdatering av hemsidan.

- Spis till WestlundsDen ser inte bra ut, Egon och Anders kontrollerar.

- Matta till C Larsson Den ser inte bra ut, Egon och Anders kontrollerar om det finns

någon på Lions.

- Höstblommor vid entrenAnna köper in och planterar lite nytt.

 

§ 5 Årets aktiviteter

Spökkvällen: Lördagen den 24/9 18:00

 

-       Inköp av godis mm blir lika som tidigare år.                                                Huset

-       Prislista över godiset, vem gör den?

-       Ann tog med stora termosar till kaffet ifjol, kan hon göra det även i år?   Ann

-       Kaffebryggare, vem kan ta med det?                               

-       Baka långpannor, vem kan göra det?

-       Tält över fikabordet, vem kan ta med det?

-       Gasolplattor till korven, vi lånade Svantes ifjol, i år också?                      Svante

-       Face 51 kunde inte ta hand om musiken men däremot låna ut

sin utrustning.                                                                                                    Egon

-       Fråga Albin Persson och Walter om musik                                                                      Ullis

-       Ulla berättar sagor. Ersättning, gåva?                                                          Anna

-       Marschaller, tändare, eldkärringar.

-       Soppåsar ska ta med.                                                                                       Huset

-       Nummersystem till spökstigen, Ullis fixar siffor i påsar.                            Ullis

-       Reklam i Pralin?

-       Skylt i rondellen vid riksvägen ska upp.

-       Söka kulturbidrag                                                                                                                     Anna

-       Annonsering i Gagnefs och flodabladet                                                   Anna

Var tydlig med att inställt vid kraftigt regn

-       Upp med affischer!

-       Entre 20 kr/vuxen, barn gratis.

-       Skriva upp alla sponsorer (glöm inte hästhåret)                                           Anna

-       Det behövs mera folk som kan tänkas hjälpa till! In med fb-annons          Ullis

 

-       Önskemål om att Christer informerar spöken om vad de ska göra      

 

Julmarknad: Lördagen den 3/12 15:00 – 17:00

Jullunch: ?

 

 

§ 6 Personal och cafe

Idagsläget jobbar

Anna 20 tim/vecka          anställd

Malin 6 tim/vecka             hyrs in

Maggan 4 tim/månad      anställd/bidrag

Lena sjukskriven och ev. åter efter jul.

 

Förslag som styrelsen godkände är att även Anna hyrs in. På det sättet tryggar vi hennes situation då hon både är anställd samt egen företagare och enligt uträkning minskar vi då personalkostnaderna med ca 30 000 kr/år.

Anna skulle då jobba mån, tis och fre. Maggan torsdagar fr om 1 okt. Onsdag obemannat men Anders kan finnas till hands.

 

Cafet stänger vi men har öppet för stick och knyppling som tidigare. Annonsera ut att frukost och fika för sällskap kan göras via bokningar.

 

§ 7 Nästa möte

ONSDAGEN DEN 14 SEPT KL 18:00 OM SPÖKKVÄLLEN

 

Ordinarie möte 18 okt 18:30

 

§ 8 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

 

……………                                              ………………………….

Anders Dolk Ordf.                                       Ulrica Homman