Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2016-08-16

 

Närvarande: Anders Dolk, Egon Nyman, Veronica Westerberg, Anna Vacietis,  

                              Christine Dolk, Ulrica Homman och Swallinger för spökkvällen.

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Tas vid nästa möte

 

§ 4 Årets aktiviteter

Djuråsmarknad:

Den gick bra. Några färre som var med men stort besöksantal.

En påminnelse till oss om att nästa år måste vi affischera bättre. Upp med mera affischer både i kommunen och utanför.

 

Spökkvällen: Lördagen den 24/9 18:00

 

-       Inköp av godis mm blir lika som tidigare år.                                                Huset

-       Prislista över godiset, vem gör den?

-       Ann tog med stora termosar till kaffet ifjol, kan hon göra det även i år?   Ann

-       Kaffebryggare, vem kan ta med det?                               

-       Baka långpannor, vem kan göra det?

-       Tält över fikabordet, vem kan ta med det?

-       Gasolplattor till korven, vi lånade Svantes ifjol, i år också?                      Svante

-       Eva kan inte vara med, i övrigt?                                        

-       Egon frågar Face 51 om musiken även i år.                                               Egon

-       Kan och vill Ulla berätta sagor? Ersättning, gåva?                                   Anna

-       Kan och vill Margareta berätta sagor? Ersättning, gåva?                         Anna

-       Marschaller, tändare, eldkärringar.

-       Soppåsar ska ta med.                                                                                       Huset

-       Nummersystem till spökstigen, Ullis fixar siffor i påsar.                            Ullis

-       Reklam i Pralin?

-       Skylt i rondellen vid riksvägen ska upp.

-       Söka kulturbidrag                                                                                                                     Anna

-       Annonsering i Gagnefs och flodabladet                                          Anna & Ullis

Var tydlig med att inställt vid kraftigt regn

-       Upp med affischer!

-       Entre 20 kr/vuxen, barn gratis.

-       Skriva upp alla sponsorer (glöm inte hästhåret)                                           Anna

-       Det behövs mera folk som kan tänkas hjälpa till! In med fb-annons          Ullis

 

§ 10 Nästa möte

Tisdagen den 6 sept 18:30

 

 

§ 11 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

 

……………                                              ………………………….

Anders Dolk Ordf.                                       Ulrica Homman