Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2016-05-10

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Tas vid nästa möte.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Bra uthyrt. Arvodena till styrelsen ska betalas ut inom kort.

 

§ 4 Investeringsbehov

·         En av datorerna har passerat bäst före datum och måste bytas ut.

·         Kyldisken trasig. Kolla om det kan gå på någon garanti annars är frågan om det är värt kosta på den mer.

·         Ett sprucket handfat måste bytas ut.

·         Fönster ska skrapas och målas utvändigt på ”brandkårssidan”. Offerter begärs in från tre olika företag. Olknuts måleri en av dem.

 

§ 5 Årets aktiviteter

·         Mockfjärdsdagen är under kontroll. Fått in några förslag på Årets företag och årets Mockfjärding men avvaktar fler innan röstning. Klart att Zeniou kommer men inte platsen.

·         Simskolan inte fastställd.

·         Spökkvällen ev 10 sep.

·         Julmarknad 3 dec.

 

§ 6 Personal/ Café

Cafét öppet tis och tor kl 10-14.

 

§ 7 Övriga frågor

Ska göras en ny skylt till minigolfen om pris och var klubbor finns.

Tero Heikinen bjuds in till nästa möte för att diskutera kring att städa upp längs riksvägen genom Mockfjärd.

 

§ 8 Nästa möte

Den 24 maj kl 18:30

 

 

§ 9 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid pennan

Anna Fahlström