Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2015-08-19

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Det ser inte helt lugnt ut även om framtiden ser lite ljusare ut. Gagnef kommun har bokat 5 st lägenheter för boende av ungdomar. Ev. en långtidsuthyrning på en 2:a för en familj.

 

§ 4 Investeringar

En varmvattenpump har gått sönder och måste åtgärdas. Men ingen vill ta ansvaret för det. Garanti?

 

Bänkskivor är inköpta och skall bytas i lägenheterna. De är uthyrda just nu och det körs så fort de blir lediga.

 

§ 4 Årets aktiviteter

Spökkvällen: Lördagen den 19/9. Swadllinger berättade om kvällen. Just nu fattas det ca 7 st personer som kan hjälpa till.

Musiken är ”ganska” klar. Det blir ett studiebesök i hyttan 21 aug med Swadllinger

kl. 9:30.

 

Julmarknad: Lördagen den 5/12.

 

§ 5 Personal

Vi har förnärvarande en person på samhällstjänst, 20 tim/v. En person via Sfi några timmar i veckan.

Malin vill vara tjänstledig i ett år – godkändes. Hennes pappersjobb på ca 6 tim/vecka hyr vi in av henne.

Anna och Margareta 50 % vardera.

 

§ 6 Caféet

Vi har frukost på beställning numera bara. Förslag på öppettider i cafeét är tis, ons och tors.

 

§ 7 Nästa möte

Tisdagen den 8 september kl. 18:30

 

§ 8 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

 

……………                                              ………………………….

Anders Dolk Ordf.                                       Ulrica Homman