Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2015-01-27

Närvarande:Svante Hanses, Eva Barrsved Larsson, Anders Dolk, Anna Vacietis, Veronica Westerberg, Britta Jonasson och Ulrica Homman.

         

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Svante Hanses hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Resultatet för 2014 är inte klart än men det ser dessvärre inte lovande ut. Intäkterna har varit för små och diskussion om hur vi går vidare finns i § 9.

 

§ 4 Investeringsbehov

Anders har jagat Rör Roland för att se över värmen i huset. Det går ut alldelens för mycket värme, att det syjuntas ut för fullt även om det är varmt ute. Inget nytt där men inställningen måste ändras. 

 

§ 5 Årets aktiviteter

Julgransplundringen: 47 st. inbetalade och det var en mycket trevlig eftermiddag med mycket lovord från många vuxna. Roligt att det kom även folk som är bosatt utanför Mockfjärd. Livemusik av Magnus Warg och Daniel Tjulander var mycket uppskattat.

I år hade vi mycket bra hjälp av fyra föräldrar.

Modevisningen: Inget bestämt om det blir det i år eller om vi väntar tills nästa år. Förmodligen hoppar vi över detta år och kör vartannat som vi gjorde sist.

Mockfjärdsdagen: Hur ska årets Mockfjärdsdag se ut? Ska vi ha en Mockfjärdsdag? Måste vi ha elen som ev. kommer att bli en stor kostnad i år? På nästa möte tas beslut om vi ska ha en Mockfjärdsdag och i så fall blir det den 6 juni.

Djurås Marknad, spökkvällen, julmarknad: Kommer med största sannolikhet att genoföras som vanligt.

 

§ 6 Personal

Caféet har fortsatt öppet vardagar mellan kl. 9:30–14.

Anna jobbar 75 %, Malin 10 % och Margareta 50 %.

Eva är fortsatt sjukskrivna medan Kent nu är tillbaka från sin sjukskrivning.

 

§ 7 Caféet

Caféet har fortsatt öppet vardagar mellan kl. 9:30–14 och det fungerar fortsatt mycket

bra med både Stickcaféet och knypplingen som sköter sig själva i caféet efter

stängning tisdag och torsdagar. Vi behöver få in flera sådana.

Vi hoppas att ABF och Ann Ehrlings verksamheter i huset ska bidra till flera

cafégäster.

 

 

 

 

§ 8 Årsmöte

Styrelsen beslutade att ha årsmötet söndagen den 15 mars. Svante meddelade att han avsäger sin ordförandepost men kan tänka sig att vara kvar i styrelsen. Valberedningen är informerad.

 

§ 9 Organisation av föreningen

Diskussion om hur vi ska hantera föreningen och huset. En fråga som har varit uppe förut. Ska vi särskilja de åt, ha kvar Mockfjärdshuset som en ekonomisk förening och bilda en ny ideell intresseförening. Svante skriver ihop olika alternativ som styrelsen får se över och förhoppningsvis kan vi presentera något på årets årsmöte.

 

§ 10 Övriga frågor

Minnesfond – är det något om MIF skulle kunna ha?

 

VM i Falun, första veckan är väldigt lugn, andra veckan har vi en del bokningar. Då kommer vi även att ha frukostbuffé för 80 kr/pers och även annonsera om det så att övriga (inte bara boende) kan komma.

 

§ 11 Nästa möte

Tisdagen den 24 februari kl 18:30.  

 

§ 12 Mötet avslutas

Svante tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

……………                                              ………………………….

Svante Hanses Ordf.                                  Veronica Westerberg.