Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2016-02-09

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

Kyldisken är ok nu.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Allt går åt rätt håll förutom pannan.

 

§ 4 Mockfjärdsdagen

Se sist i protokollet.

 

§ 5 Årsmöte

Söndagen den 3 april kl. 17:00. Annons ska in två? gnger.

Förslag på nya medlemmar – Mattias Agerberg och Roland Leijon.

 

§ 6 Repartioner och investeringar

-       Någon mera åtgärd på pannan?

-       Två st TV-apparater behövs köpas in, med fjärrkontroll.

-       Internet behövs det göras något åt, vi väntar in prisuppgifter.

-       En dammsugare är inköpt och ev. behövs någon till köpas in.

-       Fönstren ser inte ok ut. Tätningslister behövs bytas och karmarna flagnar. Anders och Egon tittar på det för att se hur mycket jobb det är.

-       Fläktarna ska anslutas till skorstenen. Vi tar kontakt med Dalab.

-       Kaffemaskinen är utbjuden till ridklubben, förslag på betalning 5000 kr eller bud.

 

§ 7 Personal

Kent har slutat, frågan diskuterades om ersättning till honom om han ändå utför

mindre sysslor för huset. Anna pratar med Svante.

Margareta har april ut, kan sedan hyras in per timme. Anna ser över hur det ser ut

med beläggning osv så får vi se om vi behöver få in någon mera efter Margareta.

Sommarvikare behövs oavsett.  

 

§ 8 Övriga frågor

-       Inga övriga frågor.

 

§ 9 Nästa möte

Inför Mockfjärdsdagen mån 22/2 kl. 17:00        Ordinarie styrelsemöte tis 8/3 kl. 18:30

 

§ 10 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

…………                                              ………………………….

Anders Dolk Ordf.                                       Ulrica Homman

Marknaden

1.    Inbjudningar via mail har gått ut, fått lite bokningar efter det.

2.    Polistillstånd?

3.    Toavagnar?

4.    Speaker, Christer Gruhs?

5.    Annonsering vart? Gagnefsbladet, Flodabladet, annonsbladet och reportage i FK?

6.    Erbjudande om att köpa en byahäst för 375 kr med valfritt motiv på.

7.    Företagstårta? Tas upp på företagsträffen.

 

Aktiviteter

1.    Magaza ska nu ha 6000 kr istället. Ok?

2.    Marty Browm, Rockabilly och/eller Carro Låås?

3.    Aquility Monica Berglöf?

4.    Kyrkogårdsvandringen är ok även i år       

5.    Falu Fäktarsällskap (5-kampare). Vid uppvisning behövs 1,5 x 14 m. De kan ha prova-på också, samt skytte med laserpistol. Ca 1500 kr i ersättning. Ska vi gå vidare med det?

6.    Mr X? Vore kul att få med det i år då det var en stående punkt förr. Förslag på Mr X finns.

7.    Maria Zeniou och Gunhild? Hon behöver i så fall en lyftkran. Stefan Hedvall i Borlänge har samt även Fredrik Prosen.

8.    Helikopter, inget svar än.

9.    Polishund? Ullis frågan Bergdahl om hjälp.

10.Be Karusellmannen skicka lite bilder.

11.Ska AK visa upp sig?

12.Mats ericsson, dragracing?

13.Brandkåren?

14.Ridklubben kan inte vara med men kan lämna pris.