Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2016-01-12

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

Kyldisken blev åtgärdad men fungerade bara en dag! Sedan blev den för kall.

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Ekonomin är under kontroll, preliminärt ett 0-resultat.

 

§ 4 Investeringar

-       Pannan har blivit åtgärdad. Kan bli aktuellt med någon mera åtgärd.

-       Fläktarna ska anslutas till skorstenen. Vi tar kontakt med Dalab.

-       Revisionsbesiktning ska utfördas.

-       Kaffemaskinen är utbjuden till ridklubben, förslag på betalning 5000 kr eller bud.

 

§ 5 Årets aktiviteter

Julgransplundring: Söndagen den 17 januari. Vi hör med Karin PW mm om de vill hålla i det.

 

Mockfjärdsdagen 2016:

Möte med företagarna och föreningar 25/1.

Ska försöka spegeldamnspengar för barnaktiviteter.

Erikssons karusell. Behöver en yta på 50 x 70m och 125 ampare. Vi behöver spronsring på 7000 kr till det.

Magaza

Polishund

Helikopter

 

Djuråsmarknad: Fredagen den 22 juli. 

 

§ 6 Personal /cafeét

Kent går hem sista januari.

Margareta finns kvar april ut.  

 

§ 7 Övriga frågor

-       Arvoden redas ut, om det ska fördelas lika osv.

-       Jourveckorna skickas ut via mail. Påminnelse varje fredag till den som har jour.

 

§ 8 Nästa möte

 

§ 9 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

 

……………                                              ………………………….

Anders Dolk Ordf.                                       Ulrica Homman