Protokoll

Styrelsemötesprotokoll 2015-12-01

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Dolk hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Med justering att det var 200 st marchaller som ska köpa in till julmarknaden, inte 2000 st J

 

§ 3 Ekonomi och statistik

Det ser fortsatt bättre ut. Pelletsen räcker dubbelt så länge nu sedan åtgärden.

 

§ 4 Investeringar

-       Inget nytt om kaffemaskinen.

-       Flitiga Lisa, eluttagen bör skruvas fast längre.

-       C larsson behövs fräschas upp lite, framför allt i badrummet.

-       Kyldisken i cafet, kommer åtgärdas inom kort.

-       V behöver byta branddektorer, kostnad 24 700 kr. De är inte bytta sedan 2002.

Ett brandlarm har även gått, en hyresgäst sprang direkt till brandsstationen och meddela att det var falsklarm. Räddningstjänsten kunde därmed bara åka ut med en bil, trots det var kostnaden 6000 kr.

-       Vi har fått fina förslag på parkeringsskyltar, ca 1500 kr. Styrelsen godkände det.

Vi ska även se över om vi kan måla linjer då vi behöver ha snedparkering.

-       En lyktstolpe på parkeringen har fått en smäll, vi ser över det.

-       Två toaletter står och rinner.

-       Bänkskivor i en lägenhet ska bytas ut.

 

§ 5 Årets aktiviteter

Julmarknad: Lördagen den 5/12 15:00 – 17:00. Vi har spritt det på fabebook och lite anmälningar har kommit in.

-       Musik tas med ifrån huset

-       Tomtarna är redo även i år med en ca 110 paket. Kommer 15:30.

-       Hyra marknadsstånd 150 kr, eget bord 50 kr.

-       Det är anmält 6 st ute, 4 inne.

-       Vägpratare i rondells ska upp.

-       Börje ser över elen.

-       Sanda?

-       Hembygdsföreningen gör lite mera kaffe i förväg.

 

Julgransplundring: Söndagen den 17 januari. Vi hör med Karin PW mm om de vill hålla i det.

 

Mockfjärdsdagen 2016:

Ev. karusell klara, Erikssons karusell. Behöver en yta på 50 x 70m och 125 ampare. Vi behöver spronsring på 7000 kr till det.

Magaza

Polishund

Helikopter

Vi kommer bjuda in alla företagare på informationsträff angående 30-års jubileumet. Anmälan med mat kanske?

Förslag på datum 25/1  17:30

 

§ 6 Personal /cafeét

Margareta är tillbaka igen.

 

§ 7 Mockfjärdsbladet

Kommer att tas över att Dala-Floda bladet.

 

§ 8 Övriga frågor

-       Jultallrik den 8 dec.

-       Vi måste uppgradera oss angående internet, det fungerar inte bra över hela huset.

-       Även TV kanalerna behöver ses över, möjlighet till mera.

 

§ 9 Nästa möte

Tisdagen den 12 jan.

 

§ 10 Mötet avslutas

Anders tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Justeras

 

……………                                              ………………………….

Anders Dolk Ordf.                                       Ulrica Homman