I Mockfjärd finns närheten...

Mockfjärd känns alldeles lagom stort för att vi som bor här skall känna en bygemenskap och samhörighet. Vi har nära till den service vi behöver för dagen. Många av oss jobbar på hemmaplan, och vi som måste pendla behöver intelägga mer tid för att ta oss till och från jobbet än vad man gör i storstan.

Det är inte långt till naturen, där vi kan följa en vandringsled, plocka bär och svamp, jaga, fiska eller bara njuta. Vi behöver bara öppna dörren för att komma åt en stimulerande fritid.

Det lokala föreningslivet har genom stort ideellt engagemang byggt upp en verksamhet som tillgodoser de flesta intresseinriktningar.

    Vi i Intresseföreningen :
    lägger ner mycket engagemang på gästhemmet i Mockfjärdshuset. Glädjande nog ökar också antalet gästnätter från år till år.
    
     ansvarar för marknaden och aktiviteterna på Mockfjärdsdagen. Varje år kommer flera tusen besökare till Mockfjärdsdagen.
    anordnar julmarknad i advent.
    
     arrangerar simskola varje sommar vid Högbergsdammen.
     
     driver minigolfbanan i centrum sedan många år tillbaka.
     


* Vi kommer nu att jobba speciellt med att:

    ta kontakter och utveckla samarbetet med företagen på orten.
    göra marknadsföringsinsatser på kort och lång sikt för Mockfjärd och Mockfjärdshuset.
    arbeta för att antalet gästnätter skall fortsätta att öka vid Mockfjärdshuset.
    verka för att få fler evenemang till Mockfjärd.
    förbättra utemiljön i Mockfjärd.
    få fler Mockfjärdsbor engagerade i Intresseföreningens verksamhet.


Du kan göra en insats för bygden genom att:

    vara en god "ambassadör" och tala positivt om bygden.
    se till att det är snyggt och trevligt i din omgivning.
    bjuda in och visa bygden för besökare.
    komma med idéer och förslag om hur vi ska utveckla bygden.
    engagera dig i någon lokal förening eller aktivitet.


Tänk på att ingen insats är för liten!

Hör gärna av dig till oss på Intresseföreningen, tel. 0241-205 97, eller besök oss på Mockfjärdshuset