Mockfjärds intresseföreningen

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att tillvarata Mockfjärds möjligheter att utvecklas och bli en livskraftig och trivsam ort att besöka och bo i.
Föreningen ska fungera som ett forum för samverkan mellan näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.